Read A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944] by Bronisław Malinowski Free Online


Ebook A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944] by Bronisław Malinowski read! Book Title: A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944]
The author of the book: Bronisław Malinowski
Language: English
ISBN 13: 9780415488372
Format files: PDF
The size of the: 2.82 MB
Edition: Routledge
Date of issue: February 2nd 2009
ISBN: 0415488370

Read full description of the books A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944]:

http://nilolay-pulp-fictions.blogspot...

В книгата Малиновски заявява, че „очевидно нито една култура не обхваща всички чудатости и ексцентричности на останалите“. Той дава примери, изреждайки разнообразните културни феномени като обичаите кувада, потлач, кръгът кула и др.

Малиновски е описал, може би най-популярният пример за дарообмен в традиционно общество – кръгът кула (kula ring): съставен от острови в Меланезия, където дългите червени огърлици наречени сулава, и белите гривни от раковини, наречени мавали се разменят церемониално между различните острови всяка година. Огърлиците се предават само по посока на часовниковата стрелка, а гривните по обратната. С годините символната им стойност нараства и носят престиж на собствениците си. След като по-късните изследователи се запитали, какво мотивира меланизийците да участват в понякога опасни морски пътешествия, които кръгът налагал, забелязали, че освен церемониалната размяна на символни блага, носещи престиж, островитяните разменяли и блага с практическа и икономическа стойност и това скрепявало още повече отношенията им.

Освен пътуването около островите в Меланезия и размяната на гривни и огърлици, асоциация за още един класически пример веднага изкристализира. Това е борбата с петли на о-в Бали, описана от Клифърд Гиърц, като символно действие за престиж и авторитет. Задължителното залагане в боя с петли носи престиж и статус за всеки от участниците и често има случаи на разоряване, точно както при потлач. В боя с петли всеки показва статуса си според това колко залага. При потлач разликата е, че има обмяна на все по-големи дарове (и/или унищожаването им в някои от случаите), с цел да се покаже превъзходство, да се получи признание, да се разори другия.

Любопитни примери са описани от Йохан Хьойзинха в книгата му Homo Ludens. Хьойзинха описва потлач като ритуално представление, разглеждайки описан случай от Р. Моние в египетски вестник, където двама цигани се скарали публично, и за да решат конфликта единият убил всичките си овце и изгорил парите, които притежавал. По този начин показва доминиращата си позиция и получава публично уважение и признание, а за другият остава унижението. От своя страна униженият се прибрал и продал петте си магарета, за да изгори получените пари публично и да покаже по този начин превъзходството си. Когато жена му разбрала какво се случва се възпротивила на продаването на животните, при което мъжът я наръгал с нож. Това е впечатляващ пример за култура на престижа – в смисъла на причинно следствената връзка, от гледна точка на западния човек, – където в тясна корелация са поставени отношенията между превъзходството и унижението.

Към „чудатости и ексцентричности“, Малиновски причислява и кремирането. Самият той разбира всички тези „чудатости“ и се заема да ги разясни, за да добият по-широка публичност и разбиране. Книгата на Малиновски е издадена през 1944г., а сега ставаме свидетели как кремирането е част от западната култура, за която преди по-малко от век е било дивашко да се извърши нещо подобно.

Малиновски пише, че „някои реалии на пръв поглед изглеждат странни, а по същество са сродни с универсални и фундаментално човешки културни елементи“ и че могат да бъдат обяснени като бъдат сравнени с познати явления, като за това може да се използва функционалния анализ, чрез който анализ Малиновски иска да покаже, че „никое изобретение, революция, социална или духовна промяна не може да възникне ако не се създават нови потребности; и по този начин нововъведенията в техниката, науката или вярата намират мястото си в културния процес или институцията.“

Read Ebooks by Bronisław MalinowskiRead information about the author

Ebook A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944] read Online! Bronisław Kasper Malinowski (IPA: [ˌmaliˈnɔfski]; April 7, 1884 – May 16, 1942) was a Polish anthropologist widely considered to be one of the most important anthropologists of the twentieth century because of his pioneering work on ethnographic fieldwork, with which he also gave a major contribution to the study of Melanesia, and the study of reciprocity.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944]
Read EBOOK A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944] by Bronisław Malinowski Online free

Download PDF: a-scientific-theory-of-culture-and-other-essays-1944.pdf A Scientific Theory of Culture and Other Essays: [1944] PDF